دانلود AntiRun - حافاظت از سیستم در برابر ویروس های Autorun

AntiRun 2.7 Pro Final برنامه ای کوچک و امنیتی است که سیستم شما را در برابر ویروس ها و فایل های مخربی که بر پایه ی Autorun هستند ، حفاظت می کند. خطر اجرای ویروس از طریق Autorun در موقع متصل شدن دستگاه هایی مانند USB Drive، SD Card، هاردهای اکسترنال، دوربین های دیجیتال و … به سیستم شما وجود دارد.

Antirun در اولین اقدام قابلیت اجرای اتوماتیک (Autorun) دستگاه متصل شده را غیرفعال کرده که همین عمل کمک بسیاری به اجرا نشدن ویروس و یا بدافزارهای این چنینی می کند.
در گام بعدی با اتصال دستگاه به سیستم، Antirun آن را به سرعت برای یافتن ویروس Autorun اسکن می کند که در صورت نیاز امکان حذف و پاکسازی آن نیز فراهم است.